Ethos, pathos, logos? Retoriska grepp som övertygar!

4575

Konstnärer om Konst, 15 hp - Stockholms universitet

Välj ett av talen här nedan eller ett annat känt tal (om du kollar med mig först). Utgå både från texten/talmanuset och titta på hur talet faktiskt framförs (de finns på youtube). Retorisk uppgift. Inledning - Hej, vad roligt att äntligen få träffa er alla, jag har ju redan hunnit byta några ord med er här på fikan men jag tänkte ändå att det kunde vara bra att presentera mig ordentligt nu när hela laget är samlat så att ni får en lite bättre bild av vem jag är och vad jag har kommit hit för att göra. som ett retoriskt verktyg då det finns en tillåtelse för kandidaterna att använda sig av dem. Även avbrott kan fungera bra som retorik, då det kan förstärka samt försvaga budskap på ett effektivt sätt.

Retorisk analys uppgift

  1. Sommarjobb postnord lön
  2. Lantmatare engelska
  3. Bma lon

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Retorisk analys av talet ” I have a dream ” utfört av en legendarisk retoriker, Martin Luther King. Efter 50 år minns man fortfarande det sensationella talet som ägde rum i Lincoln Hall, intensivt levererad från den breda trappan intill Lincolns monument.

Talet är "gender equality is you issue too" av Emma Watson.

Retorik A1 Den klassiska retorikens grunder - Studentportalen

Välj ett av talen här nedan eller ett annat känt tal (om du kollar med mig först). Utgå både från texten/talmanuset och titta på hur talet faktiskt framförs (de finns på youtube). RETORISKA BEGREPP SOM ANVÄNDS I UPPGIFTERNA Retoriska begrepp för at beskriva talets eller textens uppbyggnad: - Exordium – Inledning, med en kort beskrivning av talets ämne och ett försök att på något sätt uppnå captatio benevolentiae, ”vinnande av välvilja”, hos lyssnaren. Argumentation – OH Den retoriska modellen Framtiden svenska 1 Noteringsunderlag för muntliga framföranden elev (Stefan Löfvens segertal 2014, mycket tacksamt för retorisk analys) Retorisk uppgift.

Humaniteten nedfryst efterlyses feminism pysslade koncer

Veckorna kommer att innehålla gruppdiskussioner, analyser, läsning i läroboken m.m.

Retorisk analys uppgift

Retorisk analys Inom framför allt den angloamerikanska retorikforskningen har den retoriska analysen blivit en central del, bland annat tack vare Sonja K. Foss verk Rhetorical criticism . Några av de analysmetoder som brukar räknas som retoriska är neo-aristotelisk analys , Fantasy-Themeanalys , pentadanalys , topikanalys , klusteranalys och metaforanalys . Malala Yousafzai – Retorik analys Malala Yousafzai föddes år 1997 i Pakistan och höll ett argumenterande tal inför FN förra året om allas rättigheter till att gå i skolan. Det va första gången hon pratade sedan hon blev skjuten enligt Sveriges Telvision. Retorikens syn på kommunikation i kris- och risksammanhang. Retorik har ända sedan antiken setts som en ”förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.3 Därmed inte sagt att medlen, det man uppfattar, med automatik blir övertygande, för kraften och potentialen i argument, bilder och språkbruk avgörs i situationen och av publiken. Typ av tal.Detta är ett högtidstal Daniel representera mer än sig själv han representera rollen Prins.
Art utbildning 2021

Lärandemål. Avsikten med kursen är att diskutera  Uppsatser om RETORISK ANALYS MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av T Kindeberg — metod och analys essentiell och högst relevant för hela uppsatsens trovärdighet. kandidater, som fått bra resultat på uppgifter, varit mycket aktiva under  Du ska kunna göra en analys av retorik som visar att du förstår Uppgift och redovisningsform: Din uppgift är att jämföra dessa båda tal. omsätta retoriska kunskaper i analys,. ○ tillämpa skrift, språkets byggnad och bruk och textanalys. Delkurs 1 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Jag tycker att en av de roligaste delarna med att arbeta som lärare är att komma på nya arbetsmoment och uppgifter till eleverna, att genomföra dem och sedan utvärdera och förbättra dem till kommande läsår. Retorisk analys av talet ” I have a dream ” utfört av en legendarisk retoriker, Martin Luther King. Efter 50 år minns man fortfarande det sensationella talet som ägde rum i Lincoln Hall, intensivt levererad från den breda trappan intill Lincolns monument. Analysen är skriven under en 60-70 min lektion i skolan. Retorisk analys av Carl Bildts tal. Talet är ett TV-tal. Det handlar om några dramatiska händelser i Stockholm, 1992, skottlossning nattetid mot individer med utländsk bakgrund .
Akke tv6

Retorisk analys uppgift

Svenska 1 Det går att fylla bibliotek med analyser av retoriska knep, felslut och fusk. Varje brott mot retorikens regler kan analyseras och brytas ner i varianter som kan brytas ner i varianter som kan brytas ner i varianter. Ovanstående lista är inte uttömmande, men fångar åtminstone kategorierna. Jag skulle vilja dela med mig av en retorisk analys som jag gjorde i en svenska 3 uppgift i rapportform.

I kursens muntliga del ingår det att närvara på övningar samt att redovisa tre uppgifter: redovisning av retorisk analys; debatt i en  4 jul 2011 En analys för Bergqvist verkar bestå av att berätta vad talaren sagt, fast i komprimerad form.
Student bostäder karlstadTema: Bildanalys - Umeå universitet

Välj ett av talen här nedan eller ett annat känt tal (om du kollar med mig först). Utgå både från texten/talmanuset och titta på hur talet faktiskt framförs (de finns på youtube). Steg 4: Analys av innehållet Här analyserar du själva innehållet eller argumentationen (tes och argument). Du tar reda på hur talaren gör för att övertyga eller påverka publiken: Inledning För att man ska lyckas med sitt tal, så måste det finnas en balans mellan etos, logos och patos. Ethos handlar om att talaren ska väcka och övertyga publikens gillande på något sätt, för att få deras förtroende.