Föreläsning om sjuksköterskans sex kärnkompetenser

285

KOMPETENSBESKRIVNING SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Legitimerad sjuksköterska REELL KOMPETENS: Evidensbaserad vård • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidens­ baserade och relevanta för omvårdnad inom verksam ­ hetsområdet, till exempel Vårdhandboken, nationella vårdprogram för nutrition, trycksår, fall prevention och levnadsvanor. Personcentrerad vård Säker vård En viktig del i sjuksköterskans profession handlar om att ha kunskap om och följa sjuksköterskans sex kärnkompetenser som är: säker vård, informatik, förbättringskunskap, personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). De sex följande kärnkompetenser kännetecknar sjuksköterskans profession: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskaper för kvalitetsutveckling, säker vård och informationshantering. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Undertitel: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden specialistutbildade sjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård. Sjuksköterskans kärnkompetenser och specialistsjuksköterskans kompetensområde . Utöver sjuksköterskans kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik Personcentrerad vård Personcentrerad vård innebär att patientens värderingar och preferenser styr vården (Cronenwett et al, 2007). Patienten bör aktivt få deltaga i planerandet och utförandet av den egna vården.

Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård

  1. Betala skatt 2021
  2. Mattlidens gymnasium medeltal 2021

personcent rerad vÅrd samver kan i te evid am e n sbas fÖr erad bÄt trin vÅrd gsk uns sÄk kap er vÅr d inf fra or ma mt tik ide n. janeth leksell. sjuksköterskans kärnkompetenser. 2013-05 specialistutbildade sjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård. Sjuksköterskans kärnkompetenser och specialistsjuksköterskans kompetensområde . Utöver sjuksköterskans kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik sjukvård av hög kvalitet.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) … Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J. Studentlitteratur 2013 Kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Författarna vill inspirera, problematisera och belysa ämnet vårdpedagogik och ta ett nytt grepp genom att knyta vårdpedagogiken till vårdens kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Personcentrerad omvårdnad - CORE

Leksell, Janeth (utgivare) Lepp, Margret (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 2014 Svenska 1 CD-R Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättrings-kunskap Säker vård Informatik Kompetenser som all profession inom (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser.

KOMPETENSBESKRIVNING - AcadeMedia Medarbetare

Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och informatik. Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser.

Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 1.
Geolog utbildning göteborg

PERSONCENTRERAD VÅRD. Inom  av AK Sjöberg · 2017 — Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. innebörden av sjuksköterskans profession har sex kärnkompetenser Personcentrerad vård grundar sig på en patient i centrum och vårdbeslut som utgår från. av S Smedbro · 2013 — Slutsats: Patienter med schizofreni kan genom personcentrerad vård uppleva för personcentrerad vård är att sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse vilket Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans. team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och informatik.

& Lepp, 2013). Personcentrering är ett förhållningssätt till omvårdnaden   Personcentrerad vård - att vara sedd i vården. Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. Så här vill   25 jun 2018 Inför personcentrerad vård. Det innebär att sjuksköterskan sätter personen i behov av vård i centrum i stället för sjukdomen och att personen  10 nov 2020 I vården pågår en förändring i riktning mot personcentrerad vård.
Annemarie gardshol lön

Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård

Personcentrerad vård och informatik är de kärnkompetenser som främst spelar roll för samlad tillfredsställelse av vård på akutmottagning menar Bursch et al. (  Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik,  De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård av Britt-Marie Ternestedt Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell och Margareta Lepp (red.)  LIBRIS sökning: Sjuksköterskans kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team,  personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden. av Janeth Leksell Margret Lepp (Bok) 2013,  Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team,  20 mar 2021 Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård,  Uppsatser om SJUKSKöTERSKANS KäRNKOMPETENSER.

Det handlar mycket om det Vårdförbundet kallar personcentrerad vård. Enkelt uttryckt handlar det om att patienten ska synliggöras som person och inte bara som en diagnos eller ett sjukdomstillstånd.
Bestrida kostnaden


Sjuksköterskans arbete Flashcards Quizlet

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och en legitimerad sjuksköterska bör alltid sträva efter att vårda med patientens bästa i fokus. Enligt egna upplevelser från den verksamhetsförlagda utbildningen har vården ibland anpassats efter patienternas önskemål, vilja och behov vilka har framkommit då Enligt Vårdhandboken är definitionen av personcentrerad vård bland annat att fokus ligger på vad varje person kan, vilka resurser personen har och innebörden av att vara i behov av vård (Hörnsten, 2013). Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor (Leksell & Lepp, 2013). Personcentrerad vård Legitimerad sjuksköterska ansvarar för den omvårdnad som genomförs i part-nerskap med patient och närstående så att värdighet och integritet bevaras. Personcentrerad vård kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Personcentrerad vård är en ram för god och humanistisk vård där hela patienten synliggörs, vilket är till för att skapa en trygghet för patienter som bygger på respekt och öppenhet.